Earthcache GC1D3BT

Geocacherská přezdívka (GC nick):
Příklad dalšího bradla na Moravě*
(Example of another klipp in the Moravia*):
Starší je (Older is): Okolí (Surroundings)
Vlastní bradlo (Klipp itself)

* bez diakritiky (no diakritic marks)