Earthcache GC16J1T

Geocacherská přezdívka (GC nick):
Změřená výška (measured height) m
Stáří formace Babího lomu (age of geomophological formation): mil. let (million of years)